Du lịch Đà Nẵng

Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn ghé thăm trang web của chúng tôi. Các tài liệu tham khảo cho trang web được coi là bao gồm các dẫn xuất của chúng, bao gồm nhưng không giới hạn các trình duyệt và các ứng dụng trên điện thoại di động.

Điều khoản Sử dụng – theo định nghĩa dưới đây – áp dụng đối với các dịch vụ của chúng tôi, được trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp sẵn sàng cho bạn thông qua bất kỳ phương tiện nào. Bằng việc truy cập, xem và sử dụng Trang Web và/hoặc bằng việc đặt phòng qua hệ thống DULICHDANANG.vn, bạn xác nhận và đồng ý là đã đọc, hiểu và chấp thuận các Điều khoản Sử dụng. 

Các điều khoản và điều kiện đưa ra dưới đây và các Chính sách được gọi chung là “Điều khoản Sử dụng”. Nếu bạn không chấp thuận Điều khoản Sử dụng, xin vui lòng ngừng việc sử dụng Trang Web ngay lập tức. Điều khoản Sử dụng – kể cả khi được sửa đổi tại từng thời điểm – cấu thành toàn bộ thỏa thuận, đồng thời hủy bỏ và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc thỏa thuận không chính thức nào khác (bằng lời nói hoặc bằng văn bản), giữa bạn và chúng tôi đối với các vấn đề nội dung của các thỏa thuận đó trừ khi có quy định khác rõ ràng.  

Những điều khoản sử dụng quy định việc sử dụng của quý khách đối với trang web của DULICHDANANG.vn. Việc quý khách sử dụng trang web này có nghĩa là quý khách chấp thuận những Điều Khoản này.

QUYỀN DULICHDANANG.vn

 • DULICHDANANG.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những khách hàng sau khi hoàn thành các thủ tục và các điều kiện DULICHDANANG.vn nêu ra.
 • Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cho DULICHDANANG.vn không chính xác, hoặc vi phạm pháp luật thì DULICHDANANG.vn có quyền từ chối hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ.
 • DULICHDANANG.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên DULICHDANANG.vn theo luật bản quyền và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 • DULICHDANANG.vn giữ quyền thay đổi biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán theo nhu cầu và điều kiện của DULICHDANANG.vn

NGHĨA VỤ DULICHDANANG.vn

 • DULICHDANANG.vn chịu trách nhiệm xây dựng trong điều kiện và phạm vi cho phép. DULICHDANANG.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho khách hàng. DULICHDANANG.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung kiến thức, thông tin liên quan đến hoạt động của DULICHDANANG.vn
 • DULICHDANANG.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, những trường hợp bất khả kháng gây thiệt hại cho khách hàng thì DULICHDANANG.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới. Bảo mật: DULICHDANANG.vn cam kết sẽ bảo mật mọi thông tin du lịch của quý khách khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên website

ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Mọi tranh chấp nảy sinh giữa DULICHDANANG.vn và khách hàng phải được giải quyết trên tinh thần hợp tác vì mục đích chung, hai bên có trách nhiệm và nghĩa vụ tôn trọng quyền lợi và sự bình đẳng giữa các bên.

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

 • Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.
 • Không đăng tải hay trao đổi các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 • Không lợi dụng để tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 • Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục.
 • Không sử dụng ngôn từ thiếu văn hoá, không xúc phạm cá nhân hay các tổ chức khác.
 • Không buôn bán các sản phẩm, dịch vụ trái với quy định pháp luật Việt Nam.
 • DULICHDANANG.vn có quyền sửa, xoá bất kỳ thông tin nào vi phạm các điều kiện trên.
 • Để bảo vệ các thành viên, thông tin về người sử dụng được bảo mật, Tuy nhiên trong trường hợp có vi phạm, DULICHDANANG.vn sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan chức năng, người sử dụng phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình trước Pháp luật.
 • Mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý khách hàng để ngày càng phục vụ được tốt hơn.